Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Valuchi.

Valuchi Horloges (64436152) bevindt zich op:

Lange Nieuwstraat 505, IJmuiden
1971GE, Nederland

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Valuchi niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer
en enkele of alle overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt
en het accepteren van de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar
aan ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de klant als onszelf, of de klant
of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en overweging van de betaling die nodig is om te ondernemen
het proces van onze dienstverlening aan de cliënt in de meest passende wijze, hetzij door formele vergaderingen
van een bepaalde duur, of op enige andere wijze, met het uitdrukkelijke doel te voorzien in de desbetreffende behoeften van de Klant
van de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving
van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud,
hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Valuchi te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies
in overeenstemming met het privacybeleid van Valuchi.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Valuchi en / of zijn licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Valuchi. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van http://valuchiwatches.com/ bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 1. Materiaal opnieuw publiceren vanaf http://valuchiwatches.com/
 2. Materiaal verkopen, verhuren of sublicentiëren van http://valuchiwatches.com/
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van http://valuchiwatches.com/

Herdistribueer inhoud van Valuchi (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties kunnen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1. Overheidsinstellingen;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.
 1. Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de koppeling
  partij's site.
 2. We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals de kamers van koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  2. dot.com gemeenschapssites;
  3. verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, inclusief sites voor het geven van goede doelen,
  4. distributeurs van onlinegidsen;
  5. internetportalen;
  6. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en
  7. onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link geen ongunstige weerslag heeft op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk-bij- thuiskansen, mogen niet linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons uit
de zichtbaarheid van de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van link is in de context van algemene broninformatie of is anderszins consistent met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken,
en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 1. Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo van Valuchi of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door verder te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gekoppelde website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen geen link (en) verschijnen op een pagina van uw website of in enige context die inhoud of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anderszins schendt of pleit voor de inbreuk of andere schending van enige rechten van derden.

Garantie

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van adequate bestelinformatie, die nodig is voor alle service- / garantieclaims. Als het product is gekocht via een derde partij, is de klant verantwoordelijk voor het verstrekken van een adequate verificatie van de aankoopdatum. Garantie voor onze producten is twee jaar vanaf de aankoopdatum.
Houd er rekening mee dat de garantie geen batterijen dekt. ​​De garantie dekt geen schade aan enig onderdeel van het horloge als gevolg van abnormaal gebruik, gebrek aan zorg, nalatigheid, ongelukken, onjuist gebruik van het horloge en het niet naleven van de instructies van Valuchi. Horloges. De garantie dekt geen natuurlijke slijtage van onze lederen producten. Versleten randen of hoeken, natuurlijke vervaging en verzachting van materialen zijn te verwachten.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot garanties die wettelijk zijn geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of
 4. sluit al onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Verzendbeleid

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met ons verzendbeleid.